انتخاب دانشجوی نمونه اتحادیه

آثار مورد بررسی در این رقابت صرفا شامل تمامی تالیفات دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه ایرانی شاغل به تحصیل در حوزه اروپا می باشد. ملاک های تعیین شده در این آیین نامه بر اساس آیین نامه های منتشر شده از سوی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهادهای ذیربط، نظیر آیین نامه های ارتقاء اعضای هیأت علمی، آیین نامه های انتخاب پژوهشگر برتر، آیین نامه های انتخاب استعدادهای درخشان و ... استخراج شده است. به یاری خداوند متعال این طرح بطور سالیانه اجرا خواهد شد. تعداد و نوع جوایز نفرات برتر توسط شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و با حمایت نماینده محترم ولی فقیه در امور دانشجویان اروپا و رایزنان محترم علمی در منطقه اروپا تعیین و به نفرات برتر اهدا خواهد شد.

متقاضیان شرکت در این رقابت علمی لطفا طی مدت یک ماه لغایت تا دهم آگوست سال 2012 میلادی نسبت به ارسال فرم تکمیل شده، بصورت  الکترونیک به آدرس مسئول علمی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا :  elmi@uisae.org  اقدام فرمایند.

پس از دریافت مدارک متقاضیان و اتمام مدت ثبت نام، ظرف مدت یک ماه کمیته علمی و داوران منتخب، نسبت به انتخاب سه برابر ظرفیت دانشجوی نمونه در هر یک از مقاطع تحصیلی اقدام خواهند نمود. افراد برگزیده باید ظرف مدت یک هفته نسبت به ارسال مدارک امتیاز آور خود به کمیته علمی مورد نظر اقدام نمایند و در غیر اینصورت از رقابت کنار گذاشته خواهند شد. اسامی نهایی دانشجویان برگزیده جهت نظارت و هماهنگی به رایزنی های علمی و سرپرستی دانشجویان ایرانی ارسال خواهد شد و سپس هدایای نفیسی برای برگزیدگان شش گروه تخصصی پیش گفته به حضورشان تقدیم می گردد.


برای مشاهده جداول داوری به آدرس پورتال اتحادیه مراجعه فرمایید:

http://www.uisae.org/fa/index.php/news/1390-12-20-23-14-38/1390-12-20-23-17-02/item/103-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87

/ 0 نظر / 14 بازدید