بازتاب بیانیه دانشجویان ایرانی شهر کازان در خبرگزاری فارس


بیانیه دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در شهر کازان روسیه پیرامون گفت و گوهای هسته ای با 5+1 در خبرگزاری فارس بازتاب یافت.

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910328001219

/ 0 نظر / 12 بازدید