آخرین مهلت ارائه طرح ها به فن بازار‎


به استحضار می رساند که به منظور ایجاد بستر مناسب برای معرفی وعرضه فناوری ها و توانمندی های فناورانه در حوزه های مختلف تخصصی بویژه فناوری های پیشرفته، ایجاد فضای مناسب برای تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات کاربردی و توسعه ای وتوسعه اقتصادی دانش بنیان از طریق ارائه فرصتهای جدید سرمایه گذاری برای عزیزان و شاغلین به تحصیل در حوزه اروپا و با توجه به تجربه موفق سال گذشته و اخذ عنوان غرفه برتر در اولین و دومین فن بازار جمهوری اسلامی ایران، تصمیم بر شرکت مجدد در سومین فن بازار جمهوری اسلامی ایران گردید. بدیهی است شرکت حداکثری و با کیفیت عزیزان میتواند منشا برکات  خیر و سبب ارتقاء و معرفی هرچه بیشتر این نهاد مقدس به مخاطبین گسترده حاضر در فن بازار و همچنین عقد قراردادهای مالی مناسب برای ارائه دهندگان طرح ها گردد.

ایمیل واحد علمی اتحادیه :elmi.uisa@gmail.com

آخرین مهلت ارسال طرح:30 آبان ماه 1392

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید