نشست دانشجویی با حضور رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

آقای دکتر حمیدرضا آیت الهی رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی روز پنجشنبه در شهر کازان حضور پیدا کردند و در جلسه ای با دانشجویان ایرانی مشغول به تحصیل در این شهر به تحلیل وضعیت فعلی علوم انسانی در کشور و بررسی موانع تحقق جنبش نرم افزاری و تولید علم ایرانی اسلامی پرداختند.

/ 0 نظر / 13 بازدید