جلسه توجیهی استفاده از منابع علمی الکترونیکی

نظر به اینکه تعداد قابل توجهی از دانشجویان گرامی از منابع موجود علمی (الکترونیکی) دانشگاه فدرال کازان بی اطلاع هستند و یا در زمینه نحوه استفاده انها از آگاهی کافی برخوردار نیستند. تصمیم بر آن شد تا جلسه توجیهی برای دانشجویان گرامی به قرار زیر برگزار شود:
- نحوه استفاده رایگان از پایگاه علمی مجلات معتبر به زبان انگلیسی
- نحوه استفاده رایگان از پایگاه علمی پایان نامه به زبان انگلیسی
-نحوه استفاده رایگان از پایگاه علمی کتاب به زبان انگلیسی
- نحوه استفاده رایگان از پایگاه علمی مجلات معتبر به زبان روسی
- نحوه استفاده رایگان از پایگاه علمی پایان نامه به زبان روسی
لازم به ذکر است که دسترسی  به منابع علمی قرار گرفته بر روی سایت دانشگاه فدرال کازان به معنای دسترسی رایگان به حجم قابل توجهی از منابع ارزشمند علمی  می باشد. با وجود این، ممکن است دسترسی به برخی منابع رایگان نباشد.
زمان و مکان  برگزاری جسله توجیهی:
- دوشنبه 3 جون 2013 ساعت 11 صبح
- دانشگاه فدارل کازان، کتابخانه لباچوسکو. سالن مطالعه شماره 4
Научная библиотека им. Н. И. Лобачевского
Зал. 4
/ 0 نظر / 10 بازدید