عاشقان عیدتان مبارک باد

ماه رجب ماه امام اول شیعیان، مولود کعبه ، حضرت علی بن ابیطالب علیه السلام است. ماهی است که بهره معنوی گرفتن از آن از بسیاری از ماههای دیگر افزونتر است.  آری ماه رجب ماه تقرب بیشتر به درگاه احدیت است. ماه رجب ماه امامت است و انسان را آماده می کند که در دریای بیکران نبوت و سپس  وحدانیت غوطه ور شود. مگر نه این است که فرموده اند:

امام على علیه السلام فرمود:

شهر رمضان شهر الله و شعبان شهر رسول الله و رجب شهرى

رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجب ماه من است. (وسائل الشیعه، ج 7 ص 266، ح 23)

آری ماه رجب ماه آمادگی برای کسب فیوضات الهی است. ماهی است که ابرمرد عالم خلقت امیر المومنین علی بن ابیطالب در آن متولد شدند. بنابراین ماه رجب ماه علی است و بی جهت نیست که خدای علی اعلی به آن تعالی خاصی عطا نموده است. اگر کسی بخواهد ماه رجب را توصیف نماید والاترین بیانی که می تواند به زبان جاری نماید همین یک عبارت است: ماه علی.

در این مقال نه بر آنیم که به ذکر فضایل این ماه که خود استادی زبردست می طلبد باشیم و نه به ذکر فضایل انسان جامع و کامل مولا علی. چه اینکه این خود انسانی کامل طلبیده و مثنوی هفتاد من. لکن اگر به گوشه ای از فضائل مولا علی نپردازیم به نظر به ساحت امیر خود بی ادبی روا داشته ایم.

 

کلام را با محقق و دانشمند برجسته اهل تسنن ابن ابی الحدید معتزلی ادامه می دهیم:

همو که می گوید: "فضائل علی بن ابیطالب از نظر شهرت و فراوانی و عظمت به جایی رسیده که بیان انها همانند توضیح واضحات است که بیان آن نزد خردمندان ناپسند است. ابو العینا مقابل متوکل و وزیر عباسی گفت: (یا علی) هر چه خواستم فضایل تو را بیان کنم دیدم سخن تازه ای را بیان ننموده ام و پنهانی را آشکار نکرده ام.بلکه از نور خورشید خبر داده و روشنایی ماه را توصیف نموده ام که هرگز بر کسی پنهان نیست و چون در فضایل تو به پایانی دست نیافتم از بیان آن خودداری نموده و بجای ثناگویی تو به دعاگویی تو مشغول شدم چرا که گفته های من چیزی نبود که بر مردم پنهان باشد".( میزان الحق،ص 140)

باز هم محقق برجسته مسیحی جرج جرداق در عظمت مولا امیر چه خوب آرزویی کرده انجا که در اثر معروفش " الامام علی صوت العداله الانسانیه"می گویند::

«ای دنیا چه می  شد اگر همه نیروهایت را در هم می  فشردی و دوباره شخصیتی مانند علی با آن عقل، قلب، زبان و شمشیر نمودار می کردی؟"

آری رجب و علی با هم در آمیخته اند. رجب بی علی تهی است و تمام ابهت و عظمت رجب با علی بودن است. در وصف مولود کعبه امیر بیان، حلم، علم،  عدالت، شجاعت، قضاوت، عبادت و حتی شهادت چه می توان گفت و نوشت. اگر بخواهیم زبان قلم و آرایه های آنرا با قیچی بچینیم بهتر است در وصف ماه رجب و فضائل آن بگوئیم: رجب ماه علی است.

التماس دعا

/ 0 نظر / 10 بازدید